Forside

Bærekraft i Selmer

Selmer ble i april 2013 et Miljøfyrtårn. Vi har også tegnet kontrollmedlemsskap i Grønt Punkt for å være med å påvirke våre leverandører til ikke å overemballere.

Barekraft i selmer
Bildetekst

De nye sanksjonene fra EU og USA omfatter samlet en rekke restriktive tiltak, slik som eksempelvis:

  • Listeføring av personer og selskaper tilknyttet politisk ledelse (f.eks. president Vladimir Putin, utenriksminister Sergej Lavrov og medlemmer av Statsdumaen) og økonomisk elite (oligarker).
  • Restriksjoner overfor russisk finanssektor, inkludert tiltak for å begrense kapitalflyt fra Russland til EU, listeføring av den Russiske Sentralbanken og enkelte en rekke russiske banker (inkludert utestengelse av enkelte av disse fra SWIFT-systemet).
  • Utvidelse av sektorsanksjoner for energisektoren og nye sektorsanksjoner som rammer transport- og teknologisektoren.
  • Restriksjoner på handel med, og investeringer i, Donetsk og Luhansk.

Trainee- og internshipordningen er en av de viktigste rekrutteringskanalene våre, samtidig som studentene er en verdifull ressurs i det daglige arbeidet. Som student i Selmer blir du kjent med arbeidet i et dynamisk advokatfirma med et helt unikt rådgivermiljø.

Traineeopphold

Employee square