Vår kompetanse

Teknologi og digitalisering

Teknologi og digitalisering står sentralt i utviklingen av næringslivet og samfunnet ellers. Digitale verktøy har endret måten virksomheter organiseres og samhandler på, og er for mange en forutsetning for å lykkes. Teknologi skaper muligheter. Samtidig må leverandører og kunder forholde seg til mer komplekse systemer og anskaffelsesprosesser, samt nye rettslige utfordringer og risiko.

Vi jobber med både etablerte og nystartede selskaper, som har til felles at de bruker teknologi som konkurransefortrinn innenfor sine bransjer. Vi har et av landets største kompetansemiljøer på teknologi og digitalisering, og bistår både kunder og leverandører med IT-anskaffelser og digitaliseringsprosesser. Vi er kjent for vår evne til å kombinere juss med teknologi og kommersielle interesser, og for å drive prosesser effektivt. 


Advokatene våre har bred erfaring, og flere har tidligere jobbet hos sentrale aktører i bransjen. Robuste juridiske løsninger krever innsikt i hvordan den digitale omstillingen påvirker ulike bransjer, i tillegg til juridisk spisskompetanse. Derfor jobber vi i tverrfaglige team, og vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester.

Våre tjenester

IT-anskaffelser
IT-kontrakter; bl.a. skytjenester, ERP og programvareutvikling
Leverandøroppfølging
Digital omstilling
Strategi
Media og innhold
Telekommunikasjon og regulatoriske forhold
Ivaretagelse og utnyttelse av immaterielle rettigheter
Personvern / GDPR
Tvisteløsning og mekling
Transaksjoner og DD-prosesser

Key capabilities within tech-contracts. Efficient and available partners. Strong negotiation skills. Selmer’s team worked very close with us as a customer, being available and searching for good solutions.

Legal 500