People

Joachim Smebøle Bakke

AssociateOslo

Download profile image

Joachim Bakke

Expertise

Joachim S. Bakke is part of Selmer's Energy Department and Selmer's fisheries and aquaculture team. Joachim is specialized in aquaculture law at the Scandinavian Institute of Maritime Law at the University of Oslo, where he wrote his master thesis on the auction regulations within the aquaculture legislation.

Work experience

2024
The Faculty of Law, University of Oslo
2023
Associate – Advokatfirmaet Selmer AS
2023 - 2023
Legal Intern – Advokatfirmaet Selmer AS
2022 - 2023
Research Assistant – Scandinavian Institute of Maritime Law, University of Oslo
2020 - 2020
Trainee – Legislation Department, Ministry of Justice and Public Security
2019 - 2021
Study Group supervisor, Teaching Assistant and Marker – The Faculty of Law, University of Oslo

Education

2017 - 2023
Master of Laws – University of Oslo

Publications

2024
Konsesjon på auksjon: En metode for å tildele produksjonskapasitet til oppdrett av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret