Aktuelt

Årskavalkade tvist: Et av våre største forretningsområder

Publisert

Fredrik Ellingsen 2023 1

Etter flere års satsing på tvist og rekruttering av tvisteprofiler, har tvisteløsning og prosedyre vokst seg til å bli et av Selmers største forretningsområder. Leder av Selmer tvist, Fredrik Ellingsen, oppsummerer 2023.

Hva har vært høydepunktene for Selmers tvisteteam i 2023?

Først og fremst vil jeg trekke frem at vi har hatt stor etterspørsel etter våre tjenester og fornøyde kunder. Vi har bidratt til gode resultater i flere internasjonale voldgifter, og spilt en viktig rolle i både store og små kommersielle tvister for alminnelige domstoler.

Blant de større tvistene var Oslo tingretts frifinnelse av lastebilprodusentene i den såkalte "kartell-saken" et høydepunkt. Jeg vil også trekke frem at tvistekollega Henning Rosenlund Wahlen var to ganger i Høyesterett i løpet av 2023, og fikk møterett for Høyesterett.

Et mer sosialt høydepunkt var tvisteseminaret som vi arrangerte i oktober. Det var veldig hyggelig å samle dyktige og gode kollegaer i tvistemiljøet til housewarming og faglig påfyll i våre splitter nye lokaler.

Hva ser du frem til i 2024?

2024 ligger an til å bli et spennende år for Selmer tvist med mange interessante oppdrag i og utenfor rettssalen. Vi skal bygge laget videre og hjelpe nye og eksisterende kunder med å løse deres store og små utfordringer.

I år som i fjor skal vi invitere gode kollegaer til fagseminar, vi skal veilede engasjerte studenter i Prosedyrekonkurransen, fortsette å utvikle vårt internasjonale nettverk og bidra med vår tvisteløsningskompetanse i Selmers arbeid med pro-bono saker.

Hvordan beskriver du Selmer tvist?

I Selmer jobber vi i skreddersydde team tilpasset sakens karakter, på tvers av firmaets fagområder. Våre advokater og fullmektiger er brennende engasjerte i å løse tvister for våre kunder på en effektiv og best mulig måte.

Vi er også opptatt av å ha det gøy på jobben og styrke samholdet gjennom sosiale aktiviteter. I 2023 gjentok vi suksessen med å ha prosedyreseminar på Studenthytta i Nordmarka for tredje gang. Det betyr at det nå er tradisjon, og vi ser frem til å invitere våre ansatte til nok et prosedyreseminar til høsten!