Forside

Tradisjon for å tenke annerledes.

Den opprinnelige gründerarven, og evnen og viljen til å tenke nytt, er en sentral drivkraft i Selmer.

Selmer søker aktivt å styre klienters utvikling og risikostyring i en bærekraftig retning. 

Advokatene og rådene vi gir er vårt viktigste verktøy for endring. Vårt tverrfaglige bærekraftsteam har spisskompetanse på den juridiske dimensjonen av bærekraft og compliance, og en praktisk og kommersiell tilnærming til rådgivning på bærekraftsrelaterte spørsmål.

Selmer er medlem i UN Global Compact, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Som medlemsbedrift forplikter vi oss til FNs 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv.

Medlemskapet støtter opp under Selmers bærekraftstrategi, vår visjon og våre kjerneverdier.

UN Global Compact: Selmer Report 2021-2022

Vårt arbeid med bærekraft

Topprangert av internasjonale rangeringsbyråer. Vår ledende posisjon i det norske markedet bekreftes gjennom de internasjonale rangeringsbyråene Chambers & Partners og Legal 500s årlige rangeringer.

Referanser og ratinger

Ratingbilde webside 2023

Hva sier andre

  • Their knowledge about the industry combined with excellent legal expertise makes the communication swift and professional – and the process to understanding of our legal position and suggested way forward clear

    Chambers

  • High efficiency. Excellent understanding of the legal issues combined with a commercial insight. Availability. Transparent and fair billing

    Chambers

  • Their knowledge about the industry combined with excellent legal expertise makes the communication swift and professional – and the process to understanding of our legal position and suggested way forward clear

    Chambers

En stor del av Selmers virksomhet er internasjonalt orientert. Vi bistår både utenlandske selskaper i Norge og norske selskaper som utvider virksomheten sin til utlandet.

Vi samarbeider tett med anerkjente advokatfirmaer over hele verden, som kjenner sine markeder like godt som vi kjenner vårt. 

Selmer er medlem av nettverkene Employment Law Alliance (ELA) og Taxand.

Internasjonal tilnærming

Våre kontorer