Aktuelt

Hans Jørgen Bender er ny managing partner i Selmer

Publisert


Styret i Advokatfirmaet Selmer AS har utpekt advokat Hans Jørgen Bender til managing partner (MP) i selskapet fra 1. januar 2023. Fra samme tidspunkt takkes Atle Carlsen av som administrerende direktør etter snart syv år i sjefsstolen.

Hans Jørgen web

Hans Jørgen Bender kom til Selmer som advokat i 2006 og ble partner fra 2013. Hans Jørgen startet sin yrkeskarriere i politiet etter Politihøgskolen i 1993. Han utdannet seg til jurist ved Universitetet i Oslo og arbeidet som politijurist fra 1999. I 2002 ble han utnevnt til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembete, før han i 2005 gikk til Boston Consulting Group.

Hans Jørgen arbeider hovedsakelig med arbeidsrettslige spørsmål, både i forbindelse med større nedbemanningsprosesser, virksomhetsoverdragelser og andre transaksjoner. Han prosederer også for domstolene. Chambers Europe beskriver Hans Jørgen som en av Norges ledende advokater innen arbeidsrett.

Med Hans Jørgen Bender får vi en dyktig og anerkjent kollega som MP. Hans Jørgen er en trygg leder, med tydelige ambisjoner og en partner som nyter stor respekt i alle deler av selskapet. Sammen med styret, hele partnerskapet og alle våre ansatte skal Hans Jørgen nå utvikle MP-rollen og ta Selmer videre som selskap. Han skal også videreføre en rolle som advokat med klientansvar.

Sier styreleder Sverre Nordlie.

Lederbyttet innebærer at Atle Carlsen takkes av i sjefsjobben i Selmer.

Atles mandat i 2016 var å løfte selskapet kommersielt og ytterligere profesjonalisere vår egen virksomhet. Det har han levert på. Fra 2016 har selskapet hatt en solid finansiell vekst og Selmer er ledende innen Corporate/ M&A, Energi og Eiendom og har et sterkt tvisteteam. Under Atles ledelse er det utviklet solide rammer for en teaming-kultur i selskapet, etablert en robust plattform for teknologisk utvikling og vi har arbeidet systematisk med den faglige utviklingen for våre ansatte, inkludert Selmers sommerskole på Harvard og Oxford. Vi kommer alltid til å være takknemlige for Atles viktige bidrag til Selmer når vi nå bringer selskapet videre, også på det fundamentet Atle har lagt

Avslutter Sverre Nordlie.

Atle Carlsen er ydmyk for resultatene som er oppnådd og har sterk tro på Selmers videre utvikling.

Det har vært et privilegium å få lov til å jobbe med så mange flinke medarbeidere. Jeg er stolt av det vi har skapt sammen og jeg gleder meg til å se hva teamet vil få til i tiden som kommer. Jeg er trygg på at det også blir kjempebra.