Aktuelt

Krav til kjønnssammensetning i styret i sparebankstiftelser

Skrevet av

Hilde L. Høksnes

Publisert

Hilde1

Ved en endring i stiftelsesloven 1. januar 2024 ble det innført krav til kjønnssammensetning i styret. Overgangsregler innebærer at stiftelser må oppfylle kravene innen 30. juni 2025.

Kravet gjelder både for næringsdrivende stiftelser og for stiftelser som etter vedtektene har utdeling til formål. Sparebankstiftelsene er ansett som næringsdrivende stiftelser og det er normalt en del av det vedtektsfestede formålet at sparebankstiftelsen skal dele ut gaver til allmennyttig formål.

Kravet til kjønnssammensetning gjelder når styret har tre eller flere medlemmer og antall medlemmer fra hvert kjønn er avhengig av totalt antall medlemmer av styret. Gjennomgående kan det imidlertid være maksimalt 60 prosent av samme kjønn. Kravene gjelder også for varamedlemmer til styret.

Selv om overgangsreglene gir god tid til tilpasning, det vil i praksis si til neste års styrevalg, kan det likevel være nyttig å forberede seg på kravene allerede ved årets styrevalg, avhengig av eksisterende kjønnssammensetning og gjenværende funksjonstid.

Hva bør sparebankstiftelsen gjøre for å sikre overholdelse av kravene?

  • Avklare hvor mange styremedlemmer må skiftes ut for å oppfylle kravene
  • Ved behov for endringer i styret; vurdere tidspunkt for endringer ut fra når funksjonstiden for de enkelte medlemmene utløper
  • Oppdatere valginstruksen
  • Sette valgkomiteen inn i de nye reglene