Aktuelt

Selmer-partner Liv Monica Stubholt og energikommisjonen har levert sin rapport til regjeringen.

Publisert


- Jeg håper rapporten blir nyttig for beslutningstakere og for kraftdebatten.

Liv Monica 231122 SB 6130

For rundt ett år siden ble Selmer-partner Liv Monica Stubholt spurt om å være en del av regjeringens energikommisjon. 1. februar la kommisjonen fram sin rapport, der de har konkludert med at det vil være behov for ekstraordinære tiltak for å bygge ut nok kraft for å nå klima- og industripolitiske mål.

Utredningen inneholder en kartlegging av energibehovene og forslag til økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at rikelig tilgang på fornybar kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri.

Kommisjonen anbefaler blant annet at alle konsesjonsprosesser hos NVE, Statnett og nettselskapene gjennomgås med mål om å halvere behandlingstiden.

Rapporten i sin helhet kan leses på regjeringens sider. 

Alle kan ikke ubegrenset få klage på alt hele tiden, da blir vi ute av stand til å levere

Liv Monica Stubholt til Teknisk Ukeblad