Aktuelt

Selmer inngår samarbeid med Feminvest

Publisert

Feminvest nettsiden

Feminvest er et av Sveriges største nettverk for kvinnelige entreprenører og investorer. De har som formål å øke kvinnelig eierskap, og på den måten oppnå en likere fordeling av formue og kapital mellom kvinner og menn. Når de nå skal etablere seg i Norge, blir det med Advokatfirmaet Selmer som eksklusiv juridisk samarbeidspartner.

Ifølge partner i Selmer og initiativtaker Gabrielle Risøe, ønsker Selmer med samarbeidet å bidra til å skape flere relevante nettverk for kvinner i finans.

Tall fra foreningen Aksjenorge fra 2023 viser at kvinner eier kun 21 prosent av Oslo Børs, og menn dominerer også når det gjelder unoterte aksjer og gründervirksomhet. For å øke eierskap, spiller juss en rolle. Nå gleder vi oss til å bidra med vår kompetanse inn i nettverket, for å bidra til lik fordeling av kapital og eierskap.

Flere sentrale juridiske emner

Samarbeidet innebærer at Selmer vil delta på Feminvest sine nettverkstreff og utdanne deltakerne om juridiske emner som er sentrale i et gründerperspektiv.

Typiske problemstillinger kan være kapitalinnhenting eller finansiering for å legge til rette for vekst, aksjonærspørsmål og strukturering av med-investeringsprogrammer for ansatte, beskyttelse av immaterielle verdier, og løpende skatterettslig, selskapsrettslig og kontraktsrettslig rådgivning.

Managing partner, Hans Jørgen Bender, mener samarbeidet treffer Selmer godt på mange punkter.

I Selmer har vi alltid vært åpne for nye bransjer og idéer. Siden oppstarten har vi bidratt til fremveksten av nye norske selskaper, hvor flere av dem har vokst til børsnotering og internasjonal ekspansjon. Det er viktig for oss å være tilgjengelig for gründere, og med Feminvest tar vi et viktig sted videre på feltet.

Ser frem til å etablere seg i Norge

Gjennom programmet Academy gjennomfører Feminvest kurs og opplæring for rundt 50.000 registrerte deltakere, mens akselerasjonsplattformen Expand er en arena for å støtte kvinnelige gründere. Feminvest driver også et nettverk av rundt 300 såkalte "engelinvestorer".

Jeanette Grendahl fra Feminvest mener Selmers juridiske kunnskap vil bli en berikelse for Expand-medlemmene.

Feminvest er i en spennende fase med mål om å få skikkelig fotfeste i Norge. Juss er tett knyttet opp til økonomi og finans, og vi er derfor utrolig glade for å ha møtt det dedikerte teamet i Selmer. Nå gleder vi oss til å komme skikkelig i gang med samarbeidet.

Jeanette Grendahl, Feminvest