Aktuelt

Partner Henning Rosenlund Wahlen har fått møterett for Høyesterett

Publisert

Henning 1

Henning Rosenlund Wahlen er en del av Selmers tvisteteam, og er spesialisert innen sivilrettslig prosedyre, voldgift og tvister. Etter å ha bestått prøvesak nummer to, har Henning nå fått møterett for Høyesterett.

Henning fikk begge prøvesakene sine i løpet av ett år. Henning er del av Selmers tvisteteam, og mener teamet har vært avgjørende for at landets øverste dommere har gitt ham møterett. 

Det har gitt en utrolig trygghet å være del av et bunnsolid tvisteteam i Selmer med mange advokater som har erfaring fra Høyesterett. Hjelpen jeg har fått til forberedelser har vært uvurderlig.

Henning har jobbet med tvist og prosess gjennom hele karrieren, ofte i saker med internasjonale parter. I tillegg til å ha jobbet flere år som advokat, har Henning vært dommerfullmektig og internadvokat. 

Tvistene Henning har vært involvert i har vært innenfor en rekke områder, blant annet tyveri av forretningshemmeligheter, styreansvar, entreprise, arbeidsrett og konkurranserett. Som internadvokat var Henning ansvarlig for en av norgeshistoriens største IP-rettssaker, som ble endelig avgjort i Høyesterett. 

Videre har Henning ført flere styreansvarssaker knyttet til offshore-industrien, hvor entrepriserett har vært sentrale temaer. Han har også bistått i sak overfor ESA om misbruk av dominerende stilling.

Nåløyet for at Høyesterett behandler saker er veldig trangt, og det finnes mange dyktige advokater som aldri får muligheten jeg har fått. Det gir en fantastisk inspirasjon til å fortsette å arbeide videre for våre klienter med å løse deres tvister og andre rettslige problemstillinger.