Aktuelt

Statsbudsjettet 2023 - Skatteskjerpelser for næringslivet

Publisert


Regjeringen foreslår i statsbudsjett for 2023 skatteskjerpelser for næringslivet. Her er noen av de viktigste punktene.

  • Økt utbytteskatt fra 35,2 % til 37,84 %
  • Økt formuesskatt fra 0,95 % til 1,0 % for formue inntil 20 millioner kroner, og økt skattegrunnlag (fra 75 % til 80 %) for aksjer og næringseiendom
  • Innføring av ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % på lønn ut over kr 750 000 pr år

Summen av dette innebærer en nokså kraftig økning i skattebyrden for private eiere av næringsvirksomhet, som må skatte mer av utbytte som tas ut for å betale formuesskatt. Den økte arbeidsgiveravgiften innebærer dessuten er betydelig ekstraskatt på arbeidskraft. Skatteendringene kan dermed ikke sies å være næringsvennlige.

Les mer om de foreslåtte endringene i vårt nyhetsbrev her.