Arrangementer

Aksjebaserte incentivordninger for børsnoterte foretak

Vi har gleden av å invitere til seminar onsdag 31. mai! Seminaret holdes i Advokatfirmaet Selmer sine lokaler i Tjuvholmen Allé 1, men vil også bli streamet.

Påmelding

Meld deg på her

Når

10:00 - 11:30

Hvor

5. etasje

Tjuvholmen Alle 1

  • Seminar

Optio Incentives og Advokatfirmaet Selmer vil presentere relevante modeller for noterte foretak, samt utvalgte temaer som matching-aksjer, såkalt "cashless exercise" og utenlandske ansattes deltakelse. Vi vil fokusere på hvordan utstedere kan legge til rette for en best mulig løsning, og hvordan digitale løsninger kan bidra til en effektiv håndtering av incentivprogrammer. Sammen gir vi en oversikt over sentrale forhold som må vurderes.

Seminaret er særlig rettet mot ledere og andre personer som arbeider med incentivprogrammer.

Vi avslutter med mingling og lunsj.

Dersom du ønsker et møte med noen av foredragsholderne etter seminaret, send en e-post til Kim-Denise Stephansen: k.stephansen@selmer.no.

Program

Foredragsholdere

Sverre Hveding

Sverre Hveding

Partner, advokat

er partner og leder av Selmers skattegruppe. Sverre har lang erfaring med strukturering og etablering av aksjebaserte incentivordninger, og har også deltatt i lovarbeid knyttet til nye opsjonsregler.

Jon Fredrik Johansen

Jon Fredrik Johansen

Partner, advokat

er partner og leder Selmers kapitalmarkedsgruppe. Jon Fredrik jobber med alle typer spørsmål knyttet til børs- og verdipapirrett, og har lang erfaring med implementering og oppfølgning av aksjebaserte incentivprogrammer for noterte foretak.

Christoffer Optio

Christoffer Herheim

CEO hos Optio

er medgründer og daglig leder i Optio Incentives AS. Optio Incentives har vokst til å bli en av Europas ledende aktører innenfor administrasjon, regnskapsføring og kommunikasjon av incentivprogrammer. Christoffer har jobbet med temaet hele sitt yrkesaktive liv og da med flere av Europas største og raskest voksende selskaper.