Arrangementer

Velkommen til frokostseminar: Arkitekter og rådgivende ingeniører i skvis

Påmelding

Meld deg på her

Når

08:30 - 10:00

Hvor

Advokatfirmaet Selmer

Løkkeveien 111

Bruk av totalentrepriser og nye samarbeidsformer blir stadig mer utbredt. Som en konsekvens blir de prosjekterende ofte påført store tap og redusert lønnsomhet.

  • Seminar

Bakgrunnen synes å være at totalentreprenører har høye forventninger til hva en rådgiver skal tåle av samordning og avvik i fremdriften for prosjekteringen. Nivået på detaljeringen av arbeidstegninger, stadige avklaringer og mangelfullt fokus på prosjekteringsledelse, sammen med et betydelig kostnadsfokus hos entreprenørene, leder også til at de prosjekterende i mindre grad får aksept for tillegg til honoraret.

De siste årene har vi ført flere saker for domstolene om denne type spørsmål, og vi har nylig skrevet en mer omfattende fagartikkel om problemstillingene.

I frokostseminaret vil vi dele av våre erfaringer om temaet. Vi vil også legge opp til en diskusjon blant deltakerne om hvordan disse problemene faktisk oppleves i bransjen.

Ta gjerne kontakt med advokat Sindre Larsen eller Henning Rosenlund Wahlen i forkant dersom du har noen spesifikke problemstillinger du ønsker at vi behandler.

Foredragsholdere

Sindre Larsen 2

Sindre Larsen

Senioradvokat

Sindre Larsen er spesialist på entreprise og tvistesaker innen entreprise, kontraktsrett og fast eiendom. Han har vært involvert i en rekke større tvister innen bygg og anlegg de senere årene, og gir løpende rådgivning i de mest komplekse sakene.

Johannes Meyer Myklestad

Johannes Meyer-Myklestad

Partner, advokat

Johannes Meyer-Myklestad er partner i Selmer og spesialist på entrepriserett, eiendomsutvikling og tvisteløsning. Han har prosedert en rekke saker for de alminnelige domstoler (inkludert Høyesterett), skjønnsretter og voldgiftsdomstoler, og har ved flere anledninger håndtert tvister som omhandler større byggesakskomplekser som har gått over flere år.

Henning Rosenlund Wahlen

Henning Rosenlund Wahlen

Partner, advokat (H)

Henning Rosenlund Wahlen er partner i Selmer og tilknyttet Selmers entrepriseavdeling. Henning er spesialisert innen forretningsjuridiske tvister, særlig innenfor entrepriserett, og fikk i desember 2023 møterett for Høyesterett.