Aktuelt

Advarsel fra Finanstilsynet og ESMA om investeringsanbefalinger på sosiale medier

Publisert


I lys av den økende trenden med investeringsråd fra såkalte "finfluensere" på sosiale medier, har Finanstilsynet, og European Securities and Markets Authority (ESMA), igjen rettet en advarsel mot praksisen med å dele investeringsanbefalinger uten å følge lovpålagte krav.

Finanstilsynet har i løpet av de siste årene advart mot denne trenden og understreket potensielle risikoer og konsekvenser for både finfluensere selv og deres følgere.

Den siste advarselen ble publisert i dag på Finanstilsynets nettside. Her lister de opp de lovpålagte kravene finfluensere må følge:

  • En investeringsanbefaling kan være et hvilket som helst innlegg, video eller annen type offentlig kommunikasjon, inkludert sosiale medier, der en person gir råd eller ideer, direkte eller indirekte, om kjøp eller salg av et finansielt instrument eller om hvordan man lager en portefølje av finansielle instrumenter.

Enhver som utarbeider investeringsanbefalinger, må oppfylle følgende krav:

  • Oppgi identiteten til den som har utarbeidet anbefalingen: navn, stillingstittel på alle involverte personer, og dato og tidspunkt for anbefalingen.
  • Sikre objektiv presentasjon av investeringsanbefalingen: fakta klart adskilt fra vurderinger, estimater og meninger. Bekrefte at alle informasjonskilder er pålitelige og hvis du er i tvil angi det tydelig.
  • Oppgi eventuelle interessekonflikter på en tydelig måte, slik at investor vil legge merke til det. Når anbefalinger fremsettes via ulike sosiale mediekanaler, må hver av dem inkludere en informasjon om interesser eller interessekonflikter.

For "profesjonelle" og "eksperter" er det tilleggskrav som krever at de må oppgi:

  • En oppsummering av grunnlag for verdivurderinger/metoder og de underliggende forutsetningene.
  • Tidsrammen for investeringen og en egnet advarsel om risiko.
  • Den planlagte hyppigheten av oppdateringer av anbefalingen.
  • Dersom anbefalingen er endret etter at den er formidlet til utsteder.
  • Hvis de har en lang eller en kort nettoposisjon over 0,5 % av den totale utstedte aksjekapitalen til utstederen.

Kravene understreker behovet for at alle som deler finansielle råd, enten de er "finfluensere", eksperter, eller bare entusiastiske investorer, følger et sett med klare regler designet for å beskytte investorer og opprettholde tilliten i markedet.