Kompetanse

Jon Fredrik Johansen er spesialisert innenfor børs- og verdipapirrett, selskapsrett og M&A, og bistår norske og internasjonale utstedere, finansielle rådgivere og investorer. Johansen har bistått som prosjektleder på flere profilerte kapitalmarkedstransaksjoner og har omfattende erfaring fra norske og internasjonale børsnoteringer, plasseringer og M&A. Jon Fredriks erfaring omfatter også tilbakekjøp, incentivprogrammer, annenhåndssalg og blokk-salg, stabiliseringstiltak, m.m. Han bistår også våre kunder løpende regelmessig innenfor selskapsledelse og eierstyring, løpende forpliktelser for utstedere, markedsmisbruksregelverk og håndtering av innsideinformasjon og offentliggjøring. “Jon Fredrik Johansen is hands on and very efficient. Very knowledgeable and efficient. Able to give direct advice on complex matters.” Legal 500 “He’s very good and provides quality work. He’s responsive, getting things done.” Chambers

Arbeidserfaring

2019
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2007 - 2019
Advokatfullmektig, fast advokat, senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA

Utdanning

2007
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen

Publikasjoner

2017
Float guide for initial public offering – Norway, The IBA
Verdsettelse ved tvangsoverdragelse etter aksjeloven § 4-26 og allmennaksjeloven § 4-25 – Rettslige problemstillinger ved verdsettelsesprinsippet

Les relaterte nyheter