Aktuelt

Masteravhandlingen "Konsesjon på auksjon" har blitt publisert i sjørettstidsskriftet MarIus

Publisert

Joachim Bakke

Joachim Bakke er tilknyttet Selmers energiavdeling og fiskeri- og havbruksteam, hvor han bistår aktører i sektoren med juridisk rådgivning. 

Masteravhandlingen hans "Konsesjon på auksjon", som nylig ble publisert i MarIus, handler om akvakulturregelverkets auksjonsregler. Rammeverket er en metode for å tildele produksjonskapasitet til oppdrett av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret.

Joachim har spesialisert seg innen havbruksrett ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo. 

Les avhandlingen her.

Skjermbilde 2024 06 06 122917