Aktuelt

Preben Berge Helverschou er ny partner i Selmer

Publisert

Preben Webside

Preben har lang fartstid som forretningsadvokat, med spisskompetanse innen offshore, shipping og sjøforsikring. Han har betydelig erfaring med tvisteløsning og rådgivning, og har bistått større norske og internasjonale forsikringsselskaper med dekningsspørsmål, krav og sjøulykker/havarier.

Ekspertise innen offshore, shipping og næringsforsikring

Preben har sin ekspertise i utarbeidelse og forhandling av en rekke ulike shipping- og offshorekontrakter som certepartier, skipsbyggingskontrakter, managementavtaler og andre serviceavtaler. Særlig innen segmentet for støtteskip til offshorenæringen (olje & gass og havvind), hvor han har mer enn ti års erfaring med utforming og forhandling, samt tvisteløsning og rådgivning innen certepartier, men også akvakultur, tank, bulk og LPG.

Preben har også omfattende erfaring med sanksjoner. Han har jobbet jevnlig med sanksjonsspørsmål siden 2014, særlig innenfor maritime næringer. Han har ledet håndteringen av en rekke saker for bla. offshore-, verfts- og rederinæringen, samt leverandørindustrien.

Videre har Preben solid erfaring med tvisteløsning og rådgivning innen arrester/verdisikring, og kjøp/salg av skip, sale leaseback og andre liknende transaksjoner, samt prosedyre.

Blir sentral i energiteamet i Selmer

Managing partner i Selmer, Hans Jørgen Bender, har gledet seg til å ønske Preben velkommen.

- Preben har bred erfaring med tvisteløsning og rådgivning innen maritime næringer. Hans kompetanse vil styrke Selmers sterke energiteam ytterligere, og jeg gleder meg stort til han begynner hos oss!