Aktuelt

Selmer og Fontenehuset har fornyet samarbeidet

Publisert

IMG 0963

Selmer var med på å stifte Fontenehuset Oslo Sentrum på 1990-tallet, og har siden den gang vært en nær samarbeidspartner. Vi har nå inngått et bredere samarbeid med Fontenehuset, for å støtte opp om det viktige arbeidet som gjøres for mennesker med en psykisk sykehistorie.

Et unikt arbeidsfellesskap for mennesker som har utfordringer med mental helse

Fontenehuset har som hensikt å inspirere, støtte og motivere medlemmer til aktiv samfunnsdeltakelse, studier og jobb. Psykisk sykdom rammer ofte mange deler av livet på en gang. På Fontenehuset kan man derfor få støtte til å komme tilbake til jobb eller studier, finne en bolig, komme i kontakt med hjelpeapparatet eller løse praktiske utfordringer.

Fontenehusmodellen gir medlemmer mulighet til å nå sine personlige mål. På Fontenehuset er frivillighet sentralt ved at medlemmer selv velger hvor ofte og hvor mye de vil delta. Fontenehusene er organisert rundt to daglige arbeidsmøter hvor oppgaver tilgjengeliggjøres og fordeles. Oppgavene løses av medlemmer og ansatte i likeverdig samspill. Alle som har eller har hatt psykisk sykdom kan bli medlem. Medlemskapet er gratis og uten tidsbegrensning.

I Selmer deler vi Fontenehusets overbevisning om at alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et felleskap og mestre oppgaver som må løses. Vi har nå en rullerende ordning med medlemmer fra Fontenehus Oslo Øst på overgangsarbeid i form av en 40 prosent lønnet stilling over 6-9 måneder på vårt Oslo-kontor. Vi bistår også Fontenehus Norge med pro bono rådgivning.

Les mer om Fontenehuset her