Aktuelt

Tre kjappe om Young in ESG & Compliance

Publisert

DSC03894

Selmers ESG & Compliance-team ønsker velkommen til neste samling i forumet Young in ESG & Compliance 24. januar 2024. Vi har tatt en prat med arrangørene Frida, Nina og Nora om forumet.

Hva er Young in ESG & Compliance?

Advokatfirmaet Selmer har i en årrekke vært medarrangør til forumet Young in Compliance, et fagforum for yngre om compliance-relaterte tema. Forumet har samlinger med jevne mellomrom med fokus på faglig oppdatering og nettverksbygging.

I forbindelse med at fagområdet utvikler seg, ser vi at ESG blir en stadig mer naturlig del av compliance-faget. Compliance-faget handler både om etterlevelse av lover og regler, hvor blant annet åpenhetsloven utvider omfanget av risikofaktorer selskaper må ha kontroll på. Videre handler compliance også om hvilken risiko selskapenes virksomhet påfører omgivelsene rundt seg, og ikke kun om hvilken risiko selskapet selv møter. Utviklingen gjør at også flere advokatfirmaer, inkludert Selmer, har organisert compliance- og ESG-arbeidet samlet. Som en refleksjon av dette utvider vi nå forumet til å hete "Young in ESG & Compliance". 

Hvem er Young in ESG & Compliance for?

Forumet er for yngre advokater, jurister, økonomer og rådgivere (dvs. ca. under 40 år og ikke-partnere) som jobber med compliance og ESG. Primært består forumet av yngre advokater og jurister fra både industrien og advokatfirmaene. Compliance-funksjoner i industrien har også andre bakgrunner, som f.eks. økonomer, og disse er også selvsagt velkomne.

Hva er tema for samlingen 24. januar?

Tema for neste samling er Aktsomhetsvurderinger 2.0. Formålet med samlingen er å øke kompetanse og inspirere til hvordan en god og effektiv interessentdialog kan gjennomføres i praksis. Dette inkluderer aktuelle temaer som aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven samt utfordringer knyttet til energiutvinningsprosjekter og forholdet til lokalbefolkninger og minoritetsvern. Vi har fått på plass et veldig spennende program – det er bare å glede seg!