Aktuelt

Tre partneropprykk i Selmer

Publisert


Hilde L. Høksnes, Martin Bogstrand Sørensen og Martin Tandstad Ege blir nye partnere i Selmer

Hilde, Martin og Martin er sterke fagpersoner som har lagt inn stor innsats i Selmer, og vi er derfor veldig glade for å annonsere at de blir en del av Selmers partnerskap fra nyåret, sier påtroppende managing partner i Selmer, Hans Jørgen Bender.

Hilde L. Høksnes startet i Selmer i 2009, og er spesialist på regulatoriske spørsmål knyttet til foretak under Finanstilsynets tilsyn. Hun har særlig erfaring med strukturendringer i sparebanksektoren, som blant annet sammenslåing og etablering av sparebankstiftelser samt rådgivning i prosesser mot Finanstilsynet og Finansdepartementet. Hilde har også, gjennom arbeid som internadvokat og verv i finansforetak og styresekretær i bank, god bransjeinnsikt og kompetanse på strategiske prosesser, forretningsutvikling og compliance-arbeid.

Martin Bogstrand Sørensen kom til Selmer i 2011, og er i dag sentral i Selmers tvisteteam. Han er spesialist på sivilrettslig prosedyre innen fast eiendom, offentlig rett og ekspropriasjon, og har lang erfaring med sivile tvister og skjønnssaker innenfor blant annet eiendom og infrastruktur, offentligrettslige inngrep, innløsning av aksjer, friluftsloven, naboforhold mm. Martin er en av initiativtakerne til pro bono-rettsaker i Selmer. Med opprykket styrker Selmer tvisteteamet ytterligere.

Martin Tandstad Ege kom til Selmer i 2019, og er tilknyttet Selmers team for TMT og energi. Han jobber primært med kontraktsrett med hovedfokus på olje og gass, fornybar energi, teknologi og teknologiutvikling. Martin bistår jevnlig klienter med større prosjekter – fra anbud til sluttoppgjør, med blant annet utforming, forhandling og oppfølging av avtaler, kjøp og salg av ulike eiendeler og andre kommersielle avtaler. Martin har også internasjonal erfaring, blant annet fra Europa, Vest-Afrika og Asia.