Arrangementer

Aksjebaserte incentivordninger for venture- og vekstselskaper

Påmelding

Meld deg på

Når

10:00 - 11:30

Hvor

Selmer

Tjuvholmen allé 1

Pris

Gratis

Vi har gleden av å invitere til seminar om incentivordninger. Seminaret holdes i våre lokaler i Tjuvholmen allé 1, men vil også streames.

  • Seminar
  • Venture capital

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

- Hensyn, modeller og aktuelle ordninger
- Skattefavoriserte opsjoner; erfaringer med 2022-reglene
- Skreddersydde aksjekjøpsordninger med giring
- Hvilken modell passer til ulike situasjoner? 
- Spørsmål og debatt

Foredragsholdere:

Sverre Hveding
er leder av Selmers skattegruppe og partner i Selmer. Sverre har lang erfaring med strukturering og etablering av incentivordninger, og har også deltatt i lovarbeid knyttet til nye opsjonsregler.

Remi Dramstad
leder Selmers venturegruppe og er partner i Selmer. Remi jobber tett med venture- og vekstselskaper, og har gjennom sin erfaring med transaksjoner, kapitalinnhentinger og løpende bistand, omfattende kunnskap om ulike incentivmodeller.

Margaret Solberg
er fast advokat i Selmers corporate avdeling og sentral i Selmers venturegruppe. Margaret har omfattende erfaring med rådgivning om struktur- og implementering av ulike incentivmodeller, og har sammen med Sverre utarbeidet veiledninger for incentivmodeller til Gyldendal Rettsdata sine hjemmesider.

Vi avslutter med mingling og lunsj. 
Dersom du ønsker et kort møte med noen av foredragsholderne etter seminaret, send en e-post til Kim-Denise Stephansen

Link til streaming blir sendt ut dagen før seminaret.