Arrangementer

Frokostseminar i Stavanger: Leiekontrakter for den kresne leietakeren

Påmelding

Meld deg på her

Når

08:00 - 10:00

Hvor

Advokatfirmaet Selmer

Løkkeveien 107

  • Seminar

De fleste leiekontrakter trenger en viss grad av skreddersøm. Utleiere møter et bredt spekter av krav og forventninger, særlig fra leietakere som skal leie større arealer over lengre tid.

Noen krav er av kommersiell art, mens andre krav har rettslig innhold eller implikasjoner. Begge typer krav vil dessuten kunne ha skatte- og avgiftsmessige konsekvenser som det er viktig at utleier er oppmerksom på.

Med fokus på den kresne leietakeren vil vi i frokostseminaret gjennomgå både kjente og nye temaer i leiekontraktsforhandlinger.

Vi vil blant annet gjennomgå: 

Overordnete hensyn og føringer som utleier bør ha fokus på.

Typiske kommersielle krav fra leietaker, som blant annet krav knyttet til:

  • Ombygging/tilpasning av leieobjektet
  • Felles fasiliteter (kantine, treningsrom, møtesenter mv.)
  • Ulike typer kostnadsdekning (flyttekostnader, dobbel leie, møbeltilskudd etc.)
  • Miljø (sertifiseringer, gjenbruk mv.)
  • Fleksibilitet med hensyn til arealutvidelser og -reduksjoner og leietidens varighet

Typiske rettslige forhandlingspunkter, eksempelvis:

  • Endringsarbeider underveis i leieperioden
  • Sikkerhetsstillelse
  • Tilbakelevering av leieobjektet og tilhørende kostnader

Skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

Om foredragsholderne: 

Trude Gran Melbye er spesialist på leiekontrakter. Hun har særlig kompetanse innen utviklingsprosjekter og koordinering av leiekontraktsforhandlinger og byggeprosess.

Mikkel Vislie er spesialisert innen eiendomsutvikling. Han arbeider for flere av de største eiendomsselskapene i Norge og har vært rådgiver i en rekke store utbyggingsprosjekter med salg og utleie av kontor, handel og restaurantlokaler.

Are Fagerhaug er faglig leder for merverdiavgift i Selmer og har 15 års erfaring som rådgiver på merverdiavgiftsområdet, blant annet knyttet til utvikling, salg og utleie av fast eiendom.

Foredragsholdere

Trude Gran Melbye

Trude Gran Melbye

Partner, advokat

Mikkel Vislie

Mikkel Vislie

Partner, advokat

Are Fagerhaug 2

Are Fagerhaug

Partner, advokat