Arrangementer

Mangelfulle arbeidsprestasjoner

Påmelding

Meld deg på her

Når

09:00 - 10:00

I dette webinaret vil vi gi juridiske og praktiske råd for oppfølging av ansatte som ikke presterer.

  • Webinar
  • Arbeidsrett og pensjon

Ansatte som ønsker å forbedre seg, trenger å få tilbakemeldinger. Arbeidsgiver har også en plikt til å gi opplæring og oppfølging.

Problemet er at tilbakemelding ofte kommer når "begeret er fullt", og da er det vanskelig å finne gode løsninger.

Oppsigelse føles kanskje som siste utvei, men arbeidsgiver plikter å vurdere mindre inngripende reaksjoner. Det er ikke nok at den ansatte ligger under forventet prestasjon – det skal mer til. Oppfølging og tilbakemelding er nøkkelen.

Sentrale temaer som vil bli berørt i webinaret er:

- Hva er "underperformance"?

- Saklig grunn til oppsigelse

- Bruk av styringsrett som verktøy

- Saksbehandling og dokumentasjon

- Erfaringer og mulige fallgruver