Arrangementer

Mangler ved leide lokaler

Påmelding

Meld deg på her

Når

08:15 - 10:00

Hvor

Advokatfirmaet Selmer

Løkkeveien 111

Leide lokaler kan lide av feil og avvik. I dette frokostseminaret ser vi nærmere på når slike feil og avvik utgjør en rettslig "mangel", og hva leietaker i så fall kan kreve av utleier.

  • Seminar
  • Eiendom

Eksempler på hva som etter omstendighetene kan utgjøre en mangel, er fysisk skade på lokalene, avvik fra leveringsbeskrivelsen, privat- eller offentligrettslige rådighetsbegrensninger, manglende offentligrettslige tillatelser, fasade- eller gatearbeider eller støy eller lukt fra naboer. Mangelens årsak kan typisk være utleiers handlinger eller unnlatelser, hendelige uhell eller tredjemanns forhold. Hvilke beføyelser leietaker kan gjøre gjeldende når det er konstatert en mangel, avhenger av faktorer som mangelens art og omfang og utleiers skyld og påvirkningsmuligheter. Ikke minst kan leieavtalens bestemmelser ha betydning.

Frokostseminaret vil ha fokus på næringsleieforhold, og vil ta for seg en rekke praktiske eksempler. Hovedpunkter i gjennomgangen vil være:

Hva er en mangel?

  • Ulike typer mangler 
  • Betydning av utleiers skyld og partenes forsikringer

Leietakers sanksjoner 

  • Retting/fastholdelse
  • Tilbakehold/deponering av leie 
  • Leieavslag
  • Erstatning
  • Heving
  • Annet 

Frokost serveres fra kl. 08.15. Foredraget starter kl. 08.30 og varer til kl. 09.45.
Det vil være tid for spørsmål og mingling frem til kl. 10.

Foredragsholdere

Trude Gran Melbye

Trude Gran Melbye

Partner, advokat

Lars Petter Wyer Larsen

Lars-Petter Weyer-Larsen

Partner, advokat