Arrangementer

Selmer + Gabler

Påmelding

Registrer deg her

Når

10:00 - 12:00

Hvor

Oslo

Tjuvholmen allé 1

Pris

Gratis

Velkommen til seminar om generasjonsskifte og skatt.

  • Seminar

Temaer:

- Skatteoptimalisering av en investeringsportefølje
- Arveavgift - gjeninnføring?
- Når planlegge et generasjonsskifte?
- Rettferdig prosess og kjennetegn ved et vellykket generasjonsskifte
- Skattemessig utflytting

Julia Lorentzen er kompetanseansvarlig i Family Business Norway og 5. generasjons eier i Ludvig Lorentzen AS. Julia vil gå igjennom alle praktiske sider ved en gjennomføring av et generasjonsskifte.

Arild Årdal er Investeringsdirektør Gabler og har erfaring fra investeringer innen aksjer, renter, og eiendom gjennom flere tiår. Arild vil snakke om skatteoptimalisering av en investeringsportefølje.

Einar Bakko er partner i advokatfirmaet Selmer AS og har rådgitt ved tilrettelegging av generasjonsskifter i flere store handels- og industribedrifter.

Camilla Fingarsen er senioradvokat i advokatfirmaet Selmer AS og har mer enn ti års erfaring innenfor skatterett.

Einar og Camilla vil snakke om spørsmål som reiser seg i forbindelse med generasjonsskifter, med hovedvekt på overføring av virksomhet. De vil gjennomgå skatte- og selskapsrettslige sider ved planlegging av og tilrettelegging for overføring av verdier.

Vi avslutter med mingling og lunsj med mulighet for et 20-30 minutters møte med advokater fra Selmer og investeringsrådgivere fra Gabler.

Du booker tid ved å sende en e-post til Annett Stangø, a.stango@selmer.no, med angivelse av tema.