Arrangementer

Webinar: Innleie av arbeidskraft og konsulentbruk

Påmelding

Meld deg på her

Når

09:00 - 10:00

Hvor

Teams

Velkommen til webinar om endringene i innleiereglene, der vi særlig ser på betydningen for konsulentbruk.

  • Webinar
  • Arbeidsrett og pensjon

De nye innleiereglene i arbeidsmiljøloven har nå vært i bruk et par måneder. Reglene innebærer omfattende begrensninger i adgangen til innleie fra bemanningsforetak og har betydning for mange virksomheter. I tillegg er det vedtatt nye regler om arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepet, som får betydning for avtaler inngått med selvstendige oppdragstakere/konsulenter.

Vi har fått mange henvendelser om de nye reglene, og har gjort oss noen erfaringer som vi gjerne vil dele. I webinaret vil vi fokusere på reglenes betydning for leverandører og kjøpere av konsulenttjenester.

Vi vil blant annet gjennomgå:

- Forbudet mot innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter
- Spesialistunntaket
- Tariffavtaleunntaket
- Grensen mellom innleie og oppdragsavtaler innenfor tjenesteytende næringer
- Innskjerping av regler for bruk av konsulenter som oppdragstakere