Arrangementer

Webinar: Julespesial - Aktuelle arbeidsrettslige temaer i 2024

Påmelding

Meld deg på her

Når

09:00 - 09:45

Pris

Gratis

Tradisjonen tro inviterer Selmer til webinar om arbeidsrettslige temaer som vil prege det neste året. 

  • Webinar
  • Arbeidsrett og pensjon

Arbeidsretten er i stadig utvikling. En rekke lovendringer trer i kraft med virkning fra 2024 og vi forventer flere lovendringer i løpet av året.I webinaret vil vi gjennomgå de viktigste endringene for året som kommer, blant annet:

- Utvidet arbeidsgiveransvar ved nedbemanning i konsern
- Tydeliggjøring av grensedragningen mellom arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker
- Utvidet drøftingsplikt i arbeidsmiljøloven
- Mulig ytterligere innstramming av tariffunntaket ved innleie fra bemanningsforetak
- Nye terskler for krav om verneombud og AMU
- Foreslåtte regler om nye krav til innhold i arbeidsavtaler