Arrangementer

Webinar: Omstilling og nedbemanning

Påmelding

Meld deg på her

Når

09:00 - 10:00

Hvor

Teams, lenke vil bli lagt ut 1. mars

Aldri før har evnen til å omstille seg raskt vært viktigere. Omstilling er den nye normalen, og det er ofte både nødvendig og ønskelig i et globalt marked med stadig tøffere konkurranse. Omstillingsevne er ikke lenger bare et konkurransefortrinn, men en nødvendig forutsetning for bedriftens overlevelse og videreutvikling.

  • Webinar

I dag opplever mange bedrifter et behov for kostnadskutt. Oppsigelser av ansatte på grunn av nedbemanning er ofte dessverre et nødvendig tiltak i den sammenheng. Det er høy bevissthet om rettigheter og plikter, og det stilles strenge krav til arbeidsgivers opptreden. Feil ved arbeidsgivers saksbehandling kan få store negative konsekvenser for bedriften.

Det rettslige rammeverket for omstilling og nedbemanning er sammensatt. I webinaret vil Selmers arbeidsrettsavdeling gi en praktisk innføring i håndteringen.

Sentrale temaer som vil bli berørt:

- I hvilke situasjoner kan arbeidsgiver igangsette en nedbemanningsprosess?

- Bruk av utvalgskretser i lys av den nye fleksible arbeidshverdagen

- Adgang til å begrense utvelgelsen til sammenlignbare stillinger?

- Arbeidsgivers saksbehandling – hvilke krav stilles til dokumentasjon, informasjon og drøfting?

- Foreslåtte utvidede plikter i konsern (annet passende arbeid, fortrinnsrett og
konserndrøfting)

- Sluttpakker