Jobb hos oss

Vi skaper varige verdier

Selmers visjon handler om å skape verdier for klientene våre og samfunnet vi er en del av. Men like viktig er det å skape varige verdier hos våre egne ansatte.

Selmer 050422 0936 web

Best på talentutvikling

Å være best på talentutvikling er en viktig ambisjon for oss fordi vi lykkes som selskap når medarbeiderne våre lykkes. Vi jobber med utvikling av talentene våre gjennom hverdagsledelse og utviklingsmål tilpasset hver enkelt medarbeider. Vi er også opptatt av å skape en god tilbakemeldingskultur i Selmer, som er viktig for læring og mestring. Slik skaper vi varige verdier hos oss selv og hverandre.

Din egen talentutvikler

Alle advokater i Selmer har sin egen talentutvikler. Talentutviklerens viktigste oppgave er å jobbe sammen med deg for å sikre at du får en god utvikling og karriere i Selmer. Det innebærer at dere sammen lager en konkret plan for din utvikling, og at du jevnlig får tilbakemeldinger på oppgaver du utfører. Fordi ingen av medarbeiderne våre er like, har talentutvikler et ansvar for å synliggjøre hvilke muligheter som finnes.

Selmer Pro

Selmer Pro er et skreddersydd talentutviklingsprogram hvor du som deltaker ikke lærer om juss, men om ledelse, forretningsforståelse og andre ikke-juridiske ferdigheter som er viktige i jobben som forretningsadvokat. Alle som jobber som fast advokat og senioradvokat i Selmer får delta.

Som deltaker vil du få én-til-én oppfølging av et team med sertifiserte coacher fra lederutviklingsselskapet Assessit. Din coach skal hjelpe deg med å nå utviklingsmålene du setter med din talentutvikler. Samarbeidet med deg, din coach og talentutvikling er tett, og også din talentutvikler vil følges opp av en coach.

I løpet av året vil du også delta på eksterne heldagssamlinger, der du gjennom diskusjoner og oppgaver med kolleger får trent på og reflektert rundt hverdagsutfordringene du og andre står i.

Opplæringsprogram for nyansatte

For å utvikle seg i rollen som advokat eller rådgiver er det nødvendig å opparbeide seg bransjekunnskap, kommersiell teft, gode kommunikasjonsferdigheter, forhandlingsevne og digital kompetanse.

Som nyansatt fullmektig eller analytiker i Selmer vil du få en introduksjon til de forskjellige forretningsområdene, som selskapsrett, arbeidsrett, skatterett, økonomi- og regnskapsforståelse og flere andre. Du vil også bli kjent med fagpersoner som tilhører forretningsstøtte i Selmer.

Eksterne kurs

I tillegg til vår interne kursvirksomhet følger vi nøye med på eksterne opplæringsmuligheter. Som ansatt i Selmer oppfordres du til å delta på relevante eksterne kurs og seminarer, både i og utenfor Norge, som gir deg anledning til å knytte verdifulle kontakter og opparbeide deg et eget nettverk.

Selmer 050422 0362 web
Selmer karriere 110822 SB 3048

Som økonom eller revisor i Selmer er du tilknyttet vårt forretningsområde Finansiell analyse og transaksjonsstøtte og jobber i i team sammen med juristene.

Analytiker i Selmer

Mann i skjorte smiler