Menneskene

Milja Lønne Mørkhagen

Fast advokatOslo

Last ned profilbilde

Milja Lønne Mørkhagen

Kompetanse

Milja Lønne Mørkhagen er en del av energiavdelingen i Selmer og er tilknyttet kompetanseområdene ESG og compliance. Hun rådgir selskaper om implementering av ESG-regelverket i praksis, herunder utarbeidelse av retningslinjer og rutiner for compliance og bærekraft, i tillegg til gjennomføring av integritetsundersøkelser og risikovurderinger. Milja har også erfaring med å bistå norske og internasjonale utstedere, finansielle rådgivere og investorer innenfor børs- og verdipapirrett, selskapsrett og M&A, og har erfaring fra en rekke børsnoteringer, fortrinnsrettsemisjoner, rettede emisjoner og oppkjøp. Milja har også erfaring med tilbakekjøp, incentivprogrammer, stabiliseringstiltak, og gir i tillegg løpende rådgivning innenfor selskapsledelse og eierstyring.

Arbeidserfaring

2018
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2015 - 2017
Arbeidsgruppeleder Universitetet i Bergen – Universitetet i Bergen

Utdanning

2018
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen

Publikasjoner

Forholdet mellom straff og overtredelsesgebyr ved vanskjøtsel av dyr. En vurdering av grensedragningen mellom dyrevelferdsloven §§ 34 og 37 ved overtredelse av dyrevelferdsloven § 24

Les relaterte nyheter