Vår kompetanse

ESG og compliance

Næringsaktører møter i stadig større grad lovfestede krav om miljø, klima, menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og god selskaps- og eierstyring. Omverdens forventninger til at virksomheter opptrer på en ansvarlig måte, øker i takt med lovgivningen.

For å håndtere et stadig mer krevende risikobilde må virksomhetene ha en forståelse av rettslig relevant rammeverk, samtidig som det må gjennomføres risikovurderinger av prosjekter og motparter. Gjennom en bevisst og risikobasert tilnærming til bærekrafts- og compliancespørsmål kan virksomheter unngå brudd på regelverk og feilskjær knyttet til nye forventninger.

Selmers bærekraftsteam består av forretningsadvokater med spisskompetanse på den juridiske dimensjonen av bærekraft og compliance. Vår praksis er internasjonalt orientert med omfattende nettverk av utenlandske compliance-spesialister, med en praktisk og kommersiell tilnærming til rådgivning på bærekraftsrelaterte spørsmål.


Selmer var blant de første advokatfirmaene i Norge som etablerte compliance som et eget spesialisert fagområde, og har vært ledende på området i mange år. Vår målsetning er å gi tydelige råd i et komplekst farvann, tilpasset den enkelte virksomhets utfordringer.​

Våre tjenester

Rådgivning innen samfunnsansvar og bærekraft
ESG og compliance-due diligence tilknyttet transaksjoner og oppkjøp (M&A)
Utarbeidelse av retningslinjer og rutiner, herunder trening av styret, ledelse og ansatte
Risikoanalyser tilknyttet anti-korrupsjon, anti-hvitvasking, sanksjoner/eksportkontroll, menneskerettigheter og arbeidsforhold
Integritetsundersøkelser (Integrity Due Diligence) av forretningspartnere
Compliance-reguleringer i kontrakter
Bistand for å påse etterlevelse av internasjonale sanksjoner og eksportkontroll
Juridiske vurderinger av strafferettslige eksponering under ulike regelverk, herunder korrupsjon og foretaksstraff.
Second opinions
KYC (anti-hvitvask)-vurderinger
Faktaundersøkelser og granskning
Krisehåndtering
Myndighetskontakt

Selmer is an indispensable part of our Compliance program and function. They have practical knowledge and experience which gives us invaluable advice on best practice. Their strength is a diverse team with different specialisations that brings a wide approach to compliance and makes them a one-stop service.

Legal 500

Les relaterte nyheter