Om oss

Ledelse og styre

Ledelsen i Selmer

Hans Jørgen Bender, Managing partner

Siri Conradi, Chief People Officer

Dan Sørensen, Chief Digital Officer

Camilla Hansen Bjørgo, Chief Financial Officer

Jannike Cecilie Holtedahl, Head of Communication and Marketing

Styret i Selmer

Sverre Nordlie, Styreformann

Mads Fuglesang, Styremedlem

Karen Anne Rekkedal, Styremedlem

Christopher Andreas Jensen, Styremedlem

Remi Christoffer Dramstad, Styremedlem

Nicolai Myren, Styremedlem

Erica Blakstad, Styremedlem og ansatterepresentant

Andreas Polias, Styremedlem og ansatterepresentant