Aktuelt

Frifinnelse for lastebilprodusentene i erstatningskrav fra Posten Norge

Publisert


I 2017 anla Posten Norge AS og flere datterselskaper søksmål for Oslo tingrett mot de europeiske lastebilprodusentene Daimler, MAN, Volvo, Renault, Iveco, Scania og DAF, med krav om erstatning for påstått ulovlig prissamarbeid. Selmer har representert Daimler AG i saken.

Før hovedforhandlingen som varte fra september til november 2022, var Postens erstatningskrav på over 900 millioner kroner. Kravet var basert på beregninger av påstått overpris for lastebilanskaffelser i overtredelsesperioden fra 1997 – 2011, med tillegg av tapt avkastning på investert kapital og forsinkelsesrenter.

Oslo tingrett har i sin dom av 28. februar 2023 konkludert med at lastebilprodusentene frifinnes for kravene fra Posten Norge og datterselskaper.

Selmers prosessteam som representerte Daimler AG besto av partner og konkurranserettsadvokat Ole-Andreas Torgersen, partner og leder for tvisteløsning Fredrik Lilleaas Ellingsen, Sindre Baisgård og Madeleine Bergersen.