Kompetanse

Ole-Andreas Torgersen leder Selmers forretningsområde for konkurranserett og bistår særlig bedrifter med konkurranserettslige spørsmål, samt kontraktsforhandlinger og tvisteløsning. Han har utstrakt erfaring med ulike konkurranserettslige problemstillinger fra et bredt spekter av industrier, inkludert fusjonskontroll, inspeksjoner og etterforskninger fra konkurransemyndigheter, samarbeidsavtaler og overholdelse av konkurransereglene for øvrig. Han har koordinert en rekke internasjonale fusjonskontroll-saker overfor konkurransemyndigheter og håndtert etterforskninger i flere jurisdiksjoner. Han bistår også klienter i forbindelse med erstatningssøksmål for brudd på konkurransereglene. Ole-Andreas har juridisk utdannelse fra Universitetet i Oslo og Kings College i London og en EMBA fra Kellogg/WHU. Han har også syv års erfaring som internadvokat i Orkla ASA med ansvar for konkurranse og compliance, M&A prosjekter, samt relatert innkjøp av juridiske tjenester. Ole-Andreas holder jevnlig kurs i konkurranserett og er rangert innen konkurranserett i Norge i flere anerkjente internasjonale publikasjoner.

Arbeidserfaring

2013
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2005 - 2012
Advokat/konsernjurist – Orkla ASA
1999 - 2005
Advokat/ansatt ansvarlig advokat – Advokatfirmaet Selmer DA

Utdanning

2011
Executive Master of Business Administration – Kellogg – WHU
2000
Master of Arts, Advanced European Legal Studies – King's College London
1999
Cand.jur. – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Chambers Antitrust Litigation 2023 Global Practice Guide. Forfatter av kapitlene om Norge
2009
Konkurranseloven og EØS–konkurranseloven med kommentarer – medforfatter – Gyldendal akademisk
1999
The limitations of the Free Movement of Goods and the Freedom to Provide Service – in search of a Common Approach — European Business Law Review