Aktuelt

Hilde L. Høksnes er oppnevnt som medlem av Advokatforeningens lovutvalg

Publisert

Hilde1

Advokatforeningens hovedstyre har oppnevnt partner Hilde L. Høksnes som medlem av lovutvalget for bank, finansiering og valuta.

Hilde L. Høksnes er spesialist på regulatoriske spørsmål knyttet til foretak under Finanstilsynets tilsyn, med særlig fokus på rammevilkår og strukturtilpasning for banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper.

Hilde har særlig erfaring med strukturendringer i sparebanksektoren, som blant annet sammenslåing og etablering av sparebankstiftelser, samt rådgivning i prosesser mot Finanstilsynet og Finansdepartementet.

Lovutvalgene er Advokatforeningens fagkyndige utvalg. De utarbeider forslag til høringsuttalelser, følger med i lovgivningsarbeidet og yter råd innenfor sitt fagområde.

Med fokus på rettsikkerhet og kvalitet i lovgivningen leverer Advokatforeningens lovutvalg ca. 80 høringsuttalelser hvert år.

Selmer har allerede flere partnere representert i ulike lovutvalg; Stian Berger Røsland er leder i lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål, Carl E. Roberts i lovutvalget for sivilprosess og voldgift, Sverre Hveding i lovutvalget for skatterett, Liv Monica Stubholt i lovutvalget for klima, miljø og bærekraft og Trude Gran Melbye i lovutvalget for fast eiendoms, tings- og leierett.