Kompetanse

Liv Monica Stubholt er en erfaren forretningsadvokat med særlig kompetanse innen strategi, forretningsutvikling og god virksomhets- og eierstyring. De siste årene har hun vært særlig aktiv innenfor næringer som bidrar til avkarbonisering av samfunnet, inkludert vannkraft, karbonfangst, hydrogen, havvind og batterier. Liv Monica arbeider primært med virksomheter i energisektoren og sjømatindustrien. Liv Monica har lang erfaring fra politikk og samfunn og er engasjert i utenrikspolitikk, nordområdene og Arktis og EØS-avtalen. Hun var styremedlem i Norsk-Tysk Handelskammer fra 2010-2020 og er fortsatt aktiv i utviklingen av norsk-tysk næringslivssamarbeid. Hun har tidligere vært toppleder i næringslivet herunder i flere stillinger i Aker-konsernet. Hun har også flere år i politikken som statssekretær i Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet og rådgiver på Stortinget. Hun har bred erfaring med politiske beslutningsprosesser og offentlig eierskap. Dette gir innsikt i forretningsutvikling i grensesnittet offentlig og privat sektor samt hvordan samfunnsutviklingen får betydning for næringslivet. Hun har fartstid blant annet som styremedlem i Statnett SF og Norsk Hydro, og har fortsatt flere norske og internasjonale styreverv. Liv Monica leder Selmers ESG- og Compliance-team. Hun har over lang tid bidratt til utvikling av den juridiske dimensjonen av bærekraft, og har i flere år vært medlem av det internasjonale styret i World Ocean Council, som arbeider for ansvarlig næringsliv tilknyttet havbaserte næringer. Liv Monica er en inspirerende og anerkjent kunnskapsformidler, og holder jevnlig foredrag innen bærekraft, virksomhetsstyring og styrearbeid særlig innenfor energi og sjømat. Hun er rådsmedlem i Avdeling for energirett ved Det juridiske fakultet i Oslo og tidligere medlem av divisjonsstyret for energi, miljø og ressurser i Norges Forskningsråd. Hun har vært medlem i flere offentlige utvalg (herunder Europautredningen) og hun ble i 2022 oppnevnt av regjeringen som medlem av Energikommisjonen som avla sin rapport i NOU 2023:3.

Arbeidserfaring

2015
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2010
Konsernsjef – Aker Seafoods ASA
2013 - 2015
Partner – Advokatfirmaet Hjort DA
2012 - 2013
Konserndirektør, strategi og kommunikasjon – Kværner ASA
2011 - 2012
Administrerende direktør – Aker Clean Carbon AS
2009 - 2011
Investeringsdirektør – Aker ASA
2007 - 2009
Statssekretær – Olje- og energidepartementet
2005 - 2007
Statssekretær – Utenriksdepartementet
2000 - 2005
Partner – Advokatfirmaet BA-HR
1997 - 2000
Juridisk rådgiver – Norsk Investorforum (IT Fornebu og IT Fornebu Eiendom)
1995 - 1997
Politisk rådgiver Senterpartiets stortingsgruppe – Stortinget (Finanskomitéen)
1990 - 1995
Advokatfullmektig/fast advokat – Advokatfirmaet BA-HR
1990
Trainee, Juridisk avd. – EU-kommisjonen i Brussel
1988 - 1990
Advokatfullmektig – Advokatene Bredo Stabell og Jens B Heggemsnes

Utdanning

1987
Cand.jur. – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2023
Medlem av Energikommisjonen NOU 2023-3; "Mer av alt - raskere"
2013
Leder av arbeidsgruppe oppnevnt av Konkraft, Norske offshoreverfts konkurranseevne
2012
Nestleder i utvalget, NOU 2012:2, "Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU"
2012
Leder av strategigruppe oppnevnt av regjeringen, FoU-strategi for en havnasjon av format – HAV21

Les relaterte nyheter