Kompetanse

Carl E. Roberts er spesialist på tvisteløsning. Han gir råd i forbindelse med potensielle tvister og prosederer jevnlig saker for alminnelige domstoler og for voldgiftsrett. Han har bestått prøvesak for Høyesterett og er autorisert mekler av Advokatforeningen. Carl er rangert innenfor tvisteløsning av både Chambers og Legal500. Carl har omfattende erfaring med store og komplekse saker, og stor bredde i sin prosedyreerfaring, både faglig og bransjemessig, ofte med et internasjonal tilsnitt. Sakene han har ført har vært knyttet til ulike typer industri, som havbruk, energi, offshore, eiendom, og reiseliv, og juridiske fagområder som kontraktsrett, herunder aksjekjøpsavtaler og entreprisekontrakter, bedriftshemmeligheter og erstatningsrett, tingsrettslige emner og eiendomsskatt. Med tidligere arbeidserfaring fra Justisdepartementets lovavdeling har Carl særlig god kompetanse på offentligrettslige forhold, inkludert forvaltningsloven, og han har håndtert en rekke saker knyttet til grensesnittet mellom privat og offentlig sektor, blant annet mot departementer, Finanstilsynet og Børsklagenemda. Carl holder jevnlig foredrag i prosessrettslige og kontraktsrettslige temaer for både advokater og studenter. Carl har også særskilt kompetanse om kontraktsrett og havbruksregelverk, og rådgir om disse områder. Han har også hatt flere saker om bevissikring, og har også erfaring med granskinger og strafferettslige forhold knyttet til næringslivet, som foretaksstraff.

Arbeidserfaring

2016
Sertifisert mekler – Den Norske Advokatforening
2015
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2005 - 2015
Senioradvokat/fast advokat/advokatfullmektig – Advokatfirmaet Wiersholm AS
2003 - 2005
Dommerfullmektig – Holmestrand tingrett
1999 - 2009
Sensor, juridisk fakultet – Universitetet i Bergen
1999 - 2003
Fung. Lovrådgiver/rådgiver/førstekonsulent – Lovavdelingen, Justisdepartementet
1999
Assistent (vernepliktig jurist) – Generaladvokaten

Utdanning

Post Graduate Diploma London – King's College
Cand.jur. – Universitetet i Bergen

Publikasjoner

2023
Medforfatter Norway chapter i The International Arbitration Review
2023
Medforfatter Norway chapter i Commercial Litigation and cross-border Enforcement
2023
Medforfatter Norway chapter i The Dispute Resolution Review
2022
Medforfatter Norway chapter i The International Arbitration Review
2022
Medforfatter Norway chapter i The Dispute Resolution Review
2021
Medforfatter Norway chapter i The International Arbitration Review
2021
Medforfatter Norway chapter i The Dispute Resolution Review
2020
Medforfatter Norway chapter i The International Arbitration Review
2020
Medforfatter Norway chapter i The Dispute Resolution Review
2019
Medforfatter Norway chapter i The International Arbitration Review
2019
Byggeprosjekter fra start til slutt
2019
Medforfatter Norway chapter i The Dispute Resolution Review
2008
Gyldendal rettsdata – Sivilprosess og forvaltningsrett