Kompetanse

Carl E. Roberts er spesialist på tvisteløsning. Carl gir råd i forbindelse med potensielle tvister og prosederer jevnlig saker for alminnelige domstoler og for voldgiftsrett. Han har bestått en prøvesak for Høyesterett og er autorisert mekler av Advokatforeningen. Carl er rangert innenfor tvisteløsning av både Chambers og Legal500. Carl har omfattende erfaring med store og komplekse saker, og stor bredde i sin prosedyreerfaring, både faglig og bransjemessig, ofte med et internasjonal tilsnitt. Saker har vært knyttet til bransjer som for eksempel ulike typer industri, havbruk, energi, offshore, eiendom, og reiseliv, og juridiske fagområder som kontraktsrett, herunder aksjekjøpsavtaler og entreprisekontrakter, bedriftshemmeligheter og erstatningsrett, tingsrettslige emner og eiendomsskatt. Carl har også hatt flere saker om bevissikring. Med tidligere arbeidserfaring fra Justisdepartementets lovavdeling har Carl særlig god kompetanse på offentligrettslige forhold, inkludert forvaltningsloven, og har håndtert en rekke saker knyttet til grensesnittet mellom privat og offentlig sektor, blant annet mot departementer, Finanstilsynet og Børsklagenemda. Han holder jevnlig foredrag i prosessrettslige og kontraktsrettslige temaer, både for advokater og studenter. Carl har også særskilt kompetanse om kontraktsrett og forvaltningsrett, samt havbruksregelverk, og rådgir om disse områder. Han har også erfaring med granskinger og strafferettslige forhold knyttet til næringslivet, som foretaksstraff.

Arbeidserfaring

2016
Sertifisert mekler – Den Norske Advokatforening
2015
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2005 - 2015
Senioradvokat/fast advokat/advokatfullmektig – Advokatfirmaet Wiersholm AS
2003 - 2005
Dommerfullmektig – Holmestrand tingrett
1999 - 2009
Sensor, juridisk fakultet – Universitetet i Bergen
1999 - 2003
Fung. Lovrådgiver/rådgiver/førstekonsulent – Lovavdelingen, Justisdepartementet
1999
Assistent (vernepliktig jurist) – Generaladvokaten

Utdanning

Post Graduate Diploma London – King's College
Cand.jur. – Universitetet i Bergen

Publikasjoner

2022
The International Arbitration Review
2022
The Dispute Resolution review
2019
Byggeprosjekter fra start til slutt
2008
Gyldendal rettsdata – Sivilprosess og forvaltningsrett