Forside

Bærekraft i Selmer

Vi blir bedre rådgivere ved å delta i fora hvor vi kan bidra til samfunnet, og har i alle år utført pro bono-arbeid for organisasjoner som finner løsninger på samfunnsproblemer. Selmer er stolte medlemmer av UN Global Compact – verdens største bedriftsnettverk for bærekraft, og jobber målrettet med klimaregnskapet vårt for å redusere fotavtrykket.

Selmers visjon er å skape varige verdier  - også i samfunnet vi er en del av.

Vårt samfunnsansvar

Våre verdier og samfunnsansvar

Selmer 04 10 234416

Vi søker aktivt å styre klienters utvikling og risikostyring i en bærekraftig retning. Selmers tverrfaglige bærekraftsteam har spisskompetanse på den juridiske dimensjonen av bærekraft og compliance, og en praktisk og kommersiell tilnærming til rådgivning på bærekraftsrelaterte spørsmål.

Selmers ESG- og compliance team

Vårt viktigste verktøy for endring

ESG teamet 2024

Rapporten inneholder nøkkeltall og beskrivelser av Selmers bærekraftsarbeid i 2023.

Selmers bærekraftsrapport

Bærekraftsrapport for 2023

Bærekraftsrapport webside

Selmers etiske retningslinjer er et rammeverk for krav til adferd i Selmer. Dokumentet er førende for hva medarbeidere i Selmer skal kunne forvente av hverandre, og hva klienter, forretningspartnere, leverandører og samfunnet generelt skal forvente av oss som firma.

Selmers etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Selmer 04 10 234340

Selmer ble Miljøfyrtårn i april 2013.​ Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Selmer skal ut fra sine forutsetninger aktivt begrense påvirkningen på det ytre miljø.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn2024

Selmer er medlem i UN Global Compact, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Som medlemsbedrift forplikter vi oss til FNs 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv.

Selmers CoP rapport

UN Global Compact

Selmer 04 10 230336