Om oss

Vi skaper varige verdier

I Selmer jobber vi for å skape varige verdier; for klientene våre, hverandre og samfunnet vi er en del av. Vår visjon, våre kjerneverdier og pro bono-samarbeid beskriver hva som er viktigst for felleskapet vårt.

Selmer 04 10 233797

Våre fire kjerneverdier

Tett på

Å være tett på klientene, hverandre og samfunnet rundt oss er en forutsetning for alle som jobber i Selmer. Det krever også at vi er nysgjerrige på morgendagens utfordringer.

Drivkraft

For å bevare den sterke drivkraften vi har i Selmer, må alle som jobber hos oss se og skape muligheter. Sammen er vi en motor for utvikling.

Takhøyde

For at alle som jobber i Selmer skal få rom til å utvikle seg, må vi aktivt søke ulikhet og meningsbrytninger.

Begeistring

Vi er opptatt av å skape den beste hverdagen for hverandre. I Selmer byr vi på oss selv og har det gøy sammen.

Vårt samfunnsbidrag

I alle år har vi utført pro bono-arbeid for organisasjoner som jobber med å finne løsninger på samfunnsproblemer.

Selmer 04 10 233579

Den norske Helsingforskomité

Da Russland gikk til krig mot Ukraina, inngikk vi et samarbeid med Den norske Helsingforskomité for å bistå i kampen mot straffrihet. Helsingforskomitéen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjøres gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Sammen med andre advokatfirmaer bistår vi med juridiske vurderinger av krigsforbrytelser og anmeldelser om forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina, basert på rapporter fra Helsingforskomiteens egne undersøkelser.

Les mer om Helsinsforskomitéens viktige arbeid her.

Fontenehuset

Selmer bistod med stiftelsen av Fontenehuset Oslo Sentrum på 1990-tallet, og har siden den gang vært en nær samarbeidspartner. Fontenehuset er et unikt arbeidsfellesskap for mennesker som har utfordringer med mental helse, som inspirerer, støtter og motiverer medlemmer til aktiv samfunnsdeltakelse, studier og jobb. 

Vi deler Fontenehusenes overbevisning om at alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre oppgaver som må løses. Vi samarbeider derfor med Fontenehuset Oslo Øst (på Tøyen) og har en rullerende ordning med medlemmer derfra på overgangsarbeid; en 40% lønnet stilling over 6-9 måneder hos Selmer. Vi bistår også Fontenehus Norge med pro bono rådgivning.

Les mer om Fontenehusets viktige arbeid her.

Pro bono-rettsaker

I Selmer støtter vi ulike grupper og initiativ som er i samsvar med vår visjon og våre kjerneverdier. 

Vi påtar oss mindre oppdrag med pro bono-vilkår som håndteres av våre advokatfullmektiger, men også større oppdrag som er av prinsipiell betydning i et menneskeretts-, klima- og miljøperspektiv. Vi har løpende samarbeid med flere miljø- og menneskerettsorganisasjoner samt ulike rettshjelpsordninger, og gjør en løpende vurdering av saker for enkeltindivider og organisasjoner.