Vår kompetanse

Finansiell analyse og transaksjonsstøtte

Når store verdier skal skifte eier eller står fare for å gå tapt, er den riktige kompetansen avgjørende for å lykkes. Som et av få advokatfirmaer i Norge har Selmer et eget team av revisorer og økonomer med spisskompetanse innen finans og regnskap. En finansiell vurdering av virksomheten gir, i kombinasjon med juridiske råd, bedre beslutningsgrunnlag og økt markedsforståelse.

Teamet for Finansiell analyse og transaksjonsstøtte (FAT) har supplert Selmers juridiske kompetanseområder i over femten år. Revisorene og økonomene har lang erfaring med å gi kunder transaksjonsrådgivning, verdivurdering, finansielle analyser og økonomisk veiledning i forbindelse med tvistesaker. FAT-teamet fungerer som en integrert del av den juridiske rådgivningen, men utfører også selvstendige prosjekter


Vi har omfattende erfaring med tverrfaglig bistand i transaksjoner, blant annet innen fornybar energi, eiendom, handel og industri, og bank og finans. Vi har også bred erfaring fra verdivurderinger innenfor en rekke bransjer, enten i forbindelse med transaksjoner, omorganiseringer eller andre formål som incentivordninger.

Våre tjenester

Finansiell due diligence
Verdivurderinger
Analyse og finansiell modellering
Økonomisk bistand i tvistesaker
Omorganisering og restrukturering
Internprising (skatt) og rentebegrensningsregler
Regnskapsmessige spørsmål

Les relaterte nyheter