Menneskene

Hans Jørgen Bender

Managing Partner, advokatOslo

Last ned profilbilde

Hans Jørgen Bender

Kompetanse

Hans Jørgen Bender er spesialist i arbeidsrett. Han bistår norske og internasjonale virksomheter innenfor alle typer arbeidsrettslige problemstillinger. Han har også erfaring med å prosedere arbeidsrettssaker. Han har omfattende erfaring med å utarbeidelse av aksjeinsentivordninger, bonusordninger, konkurransebegrensnings- og ikke-rekrutteringsklausuler, i tillegg til rådgivning i spørsmål om ansattes brudd på lojalitetsplikt. Hans Jørgen har ledet både større og mindre due diligence-prosesser, samt ledet og utført rene granskingsoppdrag. Hans Jørgens tidligere erfaring som politijurist og statsadvokat gir ham et særlig fortrinn i håndteringen av granskings- og prosessoppdrag. Gjennom sitt arbeid i Boston Consulting Group har han også erfaring med finansiell, operasjonell og strategisk rådgivning, og opparbeidet seg god økonomikunnskap. Chambers Europe fremmer Hans Jørgen som en av Norges ledende advokater innen arbeidsrett.

Arbeidserfaring

2023
Managing Partner, advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2013
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2006 - 2012
Advokat/senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA
2005 - 2006
Konsulent – Boston Consulting Group
2002 - 2005
Statsadvokat – Oslo statsadvokatembete
1999 - 2002
Politijurist – Oslo politidistrikt
1993 - 1999
Politibetjent – Oslo politidistrikt

Utdanning

1999
Cand.jur. – Universitetet i Oslo
1993
Politi – Politihøgskolen

Publikasjoner

2011
Retten til å utføre arbeid i oppsigelsestiden
2019
Ansatte som begår straffbare handlinger - betydning for arbeidsforholdet
2022
Konkurranseklausuler for aksjonærer som også er ansatte