Vår kompetanse

Transaksjoner og M&A

Norge har et aktivt og likvid transaksjonsmarked, med et stort innslag av utenlandsk kapital som følge av få eierbegrensninger for utenlandske aktører.
En vellykket transaksjon bidrar til utvikling og vekst av virksomheter.

Transaksjoner og M&A er et av de største virksomhetsområdene i Selmer, og vi høster internasjonal anerkjennelse for vårt arbeid på feltet. Vi bistår blant annet norske og internasjonale børsnoterte og ikke-noterte selskaper, fond investeringsbanker og institusjoner. Vår transaksjonsrådgivning har et bredt nedslagsfelt blant annet innen olje og gass, fornybar energi, eiendom, varehandel, IT og industri.


Som en av Norges ledende aktører innen transaksjonsrådgivning har vi lang erfaring med komplekse oppkjøpsprosesser, og et sterkt nettverk tilpasset internasjonale prosesser.


For å sikre riktig kompetanse i hver enkelt transaksjon, kombinerer vi transaksjonskompetanse med spesialister innen konkurranserett, arbeidsrett, regulatorisk, compliance, og andre rettsområder.

Våre tjenester

Oppkjøp og salg
Fisjoner og fusjoner
Joint ventures
Selskapsrettslig rådgivning
Venturekapital

The team is to the point, providing good service and legal advice with high quality.

Chambers

Møt vårt team

Les relaterte nyheter