Vår kompetanse

Arbeidsrett og pensjon

Arbeidsrett er et fagområde i stadig utvikling. Det er høy bevissthet om rettigheter og plikter, og ansatte stiller strenge krav til arbeidsgivers opptreden. Arbeidsgivers saksbehandling kan få store konsekvenser for virksomhetens arbeidsmiljø, omdømme og lønnsomhet.

Arbeidsrett er ingen matematisk disiplin, men en komplisert øvelse i å avveie menneskelige og samfunnsmessige hensyn mot hverandre. Arbeidsrettsadvokatene i Selmer har lang erfaring med å finne praktiske løsninger på kompliserte problemstillinger, og har kunnskap og erfaring som gir klientene våre langsiktige resultater. Vi kan ta fullt ansvar for å drive prosesser, eller bistå i bakgrunnen med kvalitetssikring.


Vi er opptatt av kompetansedeling, og arrangerer jevnlig seminarer og kurs innen arbeidsrett for klientene våre.


Selmer er eneste norske medlem av Employment Law Alliance − et internasjonalt nettverk av uavhengige og ledende arbeidsrettsadvokater.

Våre tjenester

Arbeidsforhold og arbeidsavtaler
Omstilling og nedbemanning
Oppsigelsessaker
Konkurranseklausuler
Insentivordninger
Varslingssaker
Kollektiv arbeidsrett
HMS-kursing for ledere og arbeidsrettskurs
Pensjon
Personvern og GDPR
Tvisteløsning

They always have a very good and quick response time, and they have good insights and the initiative to propose solutions.

Chambers

Les relaterte nyheter