Menneskene

Martin Bogstrand Sørensen

Partner, advokatOslo

Last ned profilbilde

Selmer 1223 1243

Kompetanse

Martin Bogstrand Sørensen er en del av Selmer tvisteteam, og er spesialisert innen skjønns- og ekspropriasjonsrett, fast eiendom og offentlig rett. Han har utstrakt erfaring med ekspropriasjon og ulike typer innløsningssaker, for eksempel tvangsinnløsning av aksjer eller innløsningskrav etter plan- og bygningsloven. Han har også erfaring med saker om gyldigheten av forvaltningsvedtak og erstatning for ulike myndighetsinngrep. Han har bistår for øvrig i tvister mellom private parter om kontraktsforpliktelser, rettighetsforhold og erstatningskrav, og har arbeidet innenfor en rekke forskjellige bransjer, for eksempel eiendomsbransjen, petroleumsbransjen, havbruksnæringen og kraftsektoren. Martin bistår også med generell rådgivning innenfor næringseiendom, eiendomsutvikling, ekspropriasjon og plan- og bygningsrett, og har flere styreverv. Han har tidligere vært ansatt hos Sivilombudet, der han særlig arbeidet med plan- og bygningsrettslige spørsmål. Han har hatt en rekke saker som har reist spørsmål om menneskerettigheter, særlig vernet om eiendom etter Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Arbeidserfaring

2023
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2016 - 2023
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2011 - 2016
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA
2009 - 2011
Førstekonsulent – Sivilombudsmannen
2007 - 2009
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Utdanning

2022 - 2022
Executive Education – Saïd Business School, University of Oxford
2002 - 2007
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Tromsø
2000 - 2002
Grunnfag og mellomfag filosofi – Universitetet i Tromsø

Publikasjoner

En sammenlignende fremstilling av reglene om selgerens opplysningsplikt etter avhendingslova § 3-7 og avtaleloven § 33, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø – skriftserie, nr. 73