Det norske eiendomsmarkedet forvalter store verdier. Markedet er i stadig utvikling, og påvirkes av økonomiske konjunkturer, politiske skifter og trender. Utenlandske investorer og virksomheter som etablerer seg i Norge, har også betydning for markedet. Økt fokus på klima og miljø i lovgivningen gjør at det stilles stadig strengere krav til virksomheter og prosjekter, både fra nasjonalt hold og i EU - som gjennomføres i Norge via EØS-avtalen.

Selmer jobber med de ledende eiendomsmiljøene i Norge. Vi håndterer alle typer problemstillinger og prosjekter, og har bredde og spisskompetanse til å se klientens interesser i et helhetsperspektiv. 


Vi har de siste årene vært involvert i mange av de største eiendomstransaksjonene i Norge, og har lang erfaring med å forstå og løse også de kommersielle aspektene i transaksjoner. Vi samarbeider tett med teamene innen Skatt og avgift og Finansiell analyse og transaksjonsstøtte, og kan gjennomføre finansielle due diligence undersøkelser i tillegg til juridiske due diligence undersøkelser.


Vi har opparbeidet bred erfaring og kompetanse innen alle trinn i utviklingsprosessen – fra erverv av tomt til ferdigstillelse og salg av bygg/prosjekter. Dette omfatter alle typer prosjekter; næring, offentlig, bolig, fritid og OPS (offentlig privat samarbeid).

Våre tjenester

Transaksjoner
Utvikling
Entreprise
Leie
Finansiering

24/7 availability, well-articulated advice, quick understanding of key elements and where to contribute as legal adviser, accuracy and commitment through all processes.

Legal 500

Møt vårt team

Les relaterte nyheter