Kompetanse

Thomas G. Michelet har mer enn 30 års erfaring innen corporate M&A i Norge og utlandet. Han har bistått på en tallrike joint ventures, investeringer og transaksjoner innen energi (olje/gass, offshore og fornybar) og infrastruktur. Han har også bistått på en rekke transaksjoner innen sjømat, media og telekommunikasjon. Thomas har betydelig prosedyreerfaring, blant annet fra Gassled-tariffsaken mot den norske stat. Thomas er rådgiver for norske og internasjonale selskaper og fond. Hans betydelige internasjonale erfaring inkluderer transaksjoner i Europa, tidligere Sovjetunionen og Afrika. Han er høyt rangert i Chambers, Legal 500 og IFLR1000 innen Corporate M&A og Energi. Han var medforfatter av kommentarene til petroleumsloven (1989) og var styreleder i East CCI of Norway (2003-2014). Thomas har også vært styremedlem og er aktiv i Fontenehus Norge, en organisasjon som støtter mennesker med psykiske lidelser med formål å gi dem like muligheter i samfunnet.

Arbeidserfaring

1997
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
1995 - 1997
Advokat – Wikborg Rein & Co Advokatfirma AS
1993 - 1995
Counsel London UK – European Bank for Reconstruction and Development
1990 - 1993
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Schjødt AS
1989 - 1990
Førstekonsulent Petroleumsavdelingen – Finansdepartementet
1987 - 1989
Forskningsstipendiat – Nordisk Institutt for Sjørett (Avdeling for petroleumsrett)

Utdanning

1989
Master of Laws (LL. M.) – University of Aberdeen
1987
Cand.jur. – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

1989
Myndighetstilsyn og system for internkontroll i olje- og gassvirksomheten
1989
Kommentarutgave til petroleumsloven
1985
Lov om petroleumsvirksomhet av 22. mars nr. 11
The enforcement of safety and the working environment legislation in relation to petroleum operations offshore