Studentmuligheter

Vi er tett på gjennom hele studiet

For at du skal bli bedre kjent med oss og vi med deg, tilbyr vi forskjellige studentaktiviteter og lærerike møteplasser. Selmer bidrar med faglig påfyll gjennom introduksjonsforelesninger og manuduksjoner i tillegg til studentarrangementer hvor prosedyre og forhandlinger er i fokus.

Kickstart studieåret sammen med oss. Selmer PreCamp er relevant for studenter som skal begynne 3. studieår på jussen i Oslo, Bergen og Tromsø.

Selmer PreCamp

Selmer PreCamp

Selmerseminaret er et tilbud til studenter på 3. - 5. studieår. Seminaret strekker seg over tre dager. Vi jobber tverrfaglig med et transaksjons-case for å gi deg et innblikk i hvordan det er å jobbe som forretningsadvokat/rådgiver i Selmer. 

Selmerseminaret

Selmerseminaret

Hvert semester arrangerer vi eksamensrettede manuduksjoner om forskjellige emner. Manuduksjonene holdes av erfarne advokater som til daglig arbeider med det aktuelle fagområdet. 

Manuduksjoner

Hvert år inviterer vi til Selmer + Bergen –  relevante, faglige foredrag for jusstudenter ved Universitetet i Bergen.

Selmer + Bergen

Selmer + Bergen