Studentarrangementer

Selmer PreCamp

Etter sommerferien og rett før studiestart arrangerer vi Selmer PreCamp for jusstudenter som skal begynne på sitt 3. studieår i Oslo, Bergen og Tromsø. Du blir møtt av motiverte og engasjerte forelesere, og vi lover flere dager med topp faglig kvalitet, og sosiale stopp underveis.

Det faglige i førersetet

For at du skal få mest mulig ut av PreCamp har vi satt sammen et engasjert team med partnere, advokater og fullmektiger. Vi gir deg en praktisk og teoretisk innføring i fagene og eksamensrettet veiledning som vil gjøre studiehverdagen din lettere når du går i gang med fagene.

Målet med Selmer PreCamp er at du skal stå bedre rustet til å gå i gang med formueretten/obligasjonsretten på tredjeåret når kurset er gjennomført. Seminaret krever ingen forberedelser.

Sosiale stopp

En annen viktig del av Selmer PreCamp er det sosiale. Det blir samarbeid i større og mindre grupper, og sosiale stopp med felles måltider og aktiviteter. Flere av Selmers ansatte vil være tilgjengelig for deg under arrangementet, slik at du kan få svar på spørsmål du måtte ha om fag, hvordan det er å jobbe i Selmer, studenttilbudet og traineeordningen.

PreCamp gjorde det mye lettere å følge forelesningene i etterkant. Jeg fikk mye ut av kurset uten å ha lest faget på forhånd. Det var lett å henge med.

Deltaker på Selmer PreCamp 2022

Program for Selmer PreCamp

Neste PreCamp holdes i august 2024. 

Mer info kommer.