Vår kompetanse

Restrukturering

Virksomheter i finansiell krise må fatte vanskelige beslutninger som kan få dramatiske konsekvenser for selskapet, eierne og kreditorene. Restrukturering og insolvens spenner over et vidt område, og har i økende grad en internasjonal dimensjon. Oppdragene er ofte komplekse og involverer store verdier.

Våre advokater innen restrukturering har unik innsikt, kompetanse og forretningsforståelse. I restrukturering- og insolvensoppdrag jobber vi ofte tverrfaglig, slik at det advokatfaglige suppleres med økonomikunnskap fra teamet som har spesialkompetanse på finansiell analyse og transaksjonsstøtte.


Oppdragsgiverne våre kommer fra alle deler av næringslivet, med en stor andel oppdrag fra bank- og finanssektoren. Vi bistår med strategisk rådgivning, og legger også vekt på effektive og kommersielle løsninger som sikrer videre drift.

Våre tjenester

Situasjons- og handlingsanalyse
Håndtering av misligholdte og utsatte engasjementer
Verdigjenvinning
Forhandlinger, herunder kreditor- og gjeldsforhandlinger
Tvisteløsning
Konkurser
Rådgivning knyttet til ledelsesansvar