Kompetanse

Are Herrem er spesialist i virksomhetsoverdragelser for Private Equity fond. Han bistår både norske, nordiske fond og store globale fond med investeringer og transaksjoner. Are har ledet forhandlingene av noen av de største og mest komplekse PE-transaksjonene i det norske markedet, og har gjennomført over 100 transaksjoner i følge Mergermarket. Are er svært anerkjent for sin kreativitet og evne til å finne løsninger. I tillegg til sin transaksjonserfaring, har Are også omfattende erfaring med forretningsjuridisk rådgivning til selskaper innen handel og industri, olje og gass, næringsmiddelvirksomheter og media. Det internasjonale ratingbyrået International Financial Law Review (IFLR) rangerer Are som "Leading Lawyer" og av Chambers som en av Norges beste advokater i kategorien "Corporate/M&A". Han er også anbefalt i The Legal 500 som en av Norges ledende advokater i kategorien "Commercial, Corporate and M&A". Are er videre svært aktiv i kompetanseutviklingen av Private Equity-miljøet gjennom sitt engasjement i Norsk Venturekapitalforening (NVCA). Han innehar også styreverv i flere norske bedrifter og har meget god forretningsmessig forståelse, er en god problemløser og har evne til strategisk tekning. Are har hatt møterett for Høyesterett siden 1997.

Arbeidserfaring

2005
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2002 - 2005
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA
2000 - 2002
Administrerende direktør – FishMarket Int. AS
1997 - 2000
Management konsulent – McKinsey & Company
1991 - 1993
Dommerfullmektig – Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete
1990 - 1997
Advokat – Thommessen Advokatfirma AS

Utdanning

1995 - 1996
Master of Laws (LL. M.) – Columbia University, New York
1984 - 1990
Cand.jur. – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2008
Private Equity in Norway – Practical Law Company
1991
Styring og organisering av joint ventures i rederinæringen – en studie av kontraktspraksis i norsk rederinæring – Sjørettsfondet